poraVnava™, Poravnava d.o.o. je v primeru prometne nesreče vaša najboljša pot do pravične denarne odškodnine

poraVnava™, Poravnava d.o.o. je v primeru prometne nesreče vaša najboljša pot do pravične denarne odškodnine

Ko se vam primeri prometna nesreča na domačih cestah ali pa v primeru prometne nesreče tujini, vam poraVnavaTM v postopku uveljavljanja odškodnine nudi hitro in strokovno pomoč. Do izplačila odškodnine v primeru prometne nesreče je na podlagi zavarovanja avtomobilske odgovornosti, katerega mora imeti vsako vozilo, ki se vključuje v promet, upravičen vsak oškodovanec, tudi povzročitelj prometne nesreče, če ima sklenjeno AO plus zavarovanje – zavarovanje voznika za telesne poškodbe.

poraVnava™ vam nudi pomoč tudi v primeru prometne nesreče s tujimi udeleženimi vozili, ko so povzročitelji tujci, ki imajo svojo avtomobilsko odgovornost zavarovano v tujini, pri tujih zavarovalnicah.

Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za izplačilo odškodnine v primeru prometne nesreče z motornim vozilom, so naslednji:

Zavarovalnica pa lahko oškodovancem le delno poravna nastalo škodo v primeru prometne nesreče, kar se zgodi predvsem v naslednjih primerih:

Višina pridobljene odškodnine je odvisna od telesnih poškodb udeležencev prometne nesrečePrometna nesreča je lahko kategorizirana kot lažja prometna nesreča, huda prometna nesreča in prometna nesreča s smrtnim izidom. V primeru prometne nesreče s smrtnim izidom se lahko odškodnina izplača ožjim družinskim članom umrlega.