AO plus zavarovanje omogoča izplačilo odškodnine za telesne poškodbe povzročitelja prometne nesreče.

AO plus zavarovanje (AOP, AO+) je prostovoljno zavarovanje za kritje škode vozniku, ki je povzročil prometno nesrečo, v določenih primerih pa tudi njegovim sorodnikom. Gre za kritje oziroma nadomestilo škode, ki je nastala zaradi telesnih poškodb ali smrti kot posledica prometne nesreče z vozilom, za katerega je sklenjen AO plus. Sorodniki povzročitelja prometne nesreče, ki ima sklenjeno AO plus zavarovanje, lahko dobijo odškodnino v primeru njegove smrti in težjih poškodb, ki imajo za posledico invalidnost, povrne pa se jim nematerialna škoda kot tudi nekatera materialna škoda. AO plus je pomemben tudi v primeru deljene krivde za prometno nesrečo, ko ni kriv le eden izmed udeležencev, ampak je podana sokrivda. V tem primeru bo vsak udeležen voznik dobil povrnjeno škodo v tistem odstotku, za katerega sam odgovarja, na podlagi AO plus zavarovanja, preostali odstotek pa iz avtomobilskega zavarovanja drugega udeleženca.

Osnovna dokumentacija, ki jo potrebujemo za uveljavljanje odškodnine iz AO plus zavarovanja:

Kdaj niso izpolnjeni pogoji za uveljavljanje AO plus zavarovanja

AO plus zavarovanje ne krije škode v naslednjih primerih: